Blomlik förbränning:

 • Låt ljuset brinna minst 3 timmar åt gången i flera dagar.
 • En skål med svällda kanter börjar bildas ovanpå ljuset efter cirka 10–15 timmar, beroende på brännperiodernas längd
 • Ljuset öppnar sig som en blomma efter cirka 20–30 timmars bränntid. Ju längre tid och ju längre perioder ljuset bränns, desto vackrare blir det.
 • Oftast öppnar sig ljuset åt båda sidorna, men ibland endast åt en sida beroende på platsen där det bränns. En orsak är ofta att ljuset står i drag, som kan ha många orsaker.
 • Du kan själv skynda på den blomlika förbränningen genom att öppna kanterna utåt en aning när de är mjuka. Fortsätt förbränningen.
 • Tryck inte in ljusets kanter om du önskar en blomlik förbränning. (Du kan även bränna ljuset på vanligt sätt, genom att trycka in kanterna något när ljuset släcks.)

Bränn ljuset endast på icke brännbart underlag. Underlagets diameter ska vara minst tre gånger så stor som ljusets diameter. Underlaget ska också vara jämt och ha höga kanter (inte en jämn spegel till exempel!).

Om du vill bränna flera ljus i en grupp, ska avståndet mellan dessa vara minst lika stort som ljusens tjocklek. Observera då storleken på underlaget.

Bränn inte ljuset…

 • på fönsterbräda
 • ovanpå TV:n
 • på en varm spis
 • under luftkonditionerare
 • nära gardiner eller andra lättantändliga material

 

Förvara ljuset utom räckhåll för småbarn.

Lämna aldrig ett brinnande ljus obevakat.

Underhållsanvisning för ljusets veke

 • Veken ska vara cirka 10 mm lång.
 • Lågan ska vara mitt på ljuset.
 • Du kan vid behov styra lågan genom att försiktigt trycka veken vid dess rot mot till exempel mitten medan vaxet är smält.

Borttagning av fläckar på bordsduken:

Elljuset är tills vidare det enda ljuset på marknaden som inte rinner alls. Marmorljusen® tillverkas av rent livsmedelsvax, samma som används vid behandling av alla livsmedelsförpackningar. Fläcken kan därför tas bort helt:

 • Ta bort stelnat vax på bordsduken för hand och resten genom att lägga hushållspapper under fläcken och sedan trycka ett varmt strykjärn på den. Pappret absorberar fettet. Därefter kan bordsduken tvättas som vanlig.
 • Ett ordentligt underlag är a och o för att undvika olyckor.

Marmorljusen® är säkra och ger en fantastisk stämning om de används på rätt sätt. 

Go to top